Obowiązkowe ubezpieczenie lekarzy i dentystów

Obowiązkowe ubezpieczenie lekarzy i dentystów

Stale rośnie liczba spraw toczących się w sądach, dotyczących odszkodowań za błędy lekarskie. Pacjenci często otrzymują duże rekompensaty, a lekarze ponoszą tego konsekwencje. Ustawa z  2011 roku, o działalności leczniczej i późniejsze rozporządzenie Ministra  Finansów w tej sprawie, zobowiązują lekarzy i dentystów do posiadania ubezpieczenia OC. Dotyczy to medyków wykonujących  zawód na terenie Polski, w zakładach opieki zdrowotnej, czy też prowadzących indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską. Koszty ubezpieczenia ponoszą sami zainteresowani i zazwyczaj zabiegają o jak najlepsze zabezpieczenie finansowe. Wyjątkiem są lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. W ich przypadku odpowiedzialność za wszelkie szkody ponosi ich pracodawca.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC lekarzy obejmuje szkody wyrządzone pacjentowi, działaniem lub zaniechaniem działań podczas wykonywania czynności zawodowych. Wyłączone  są uszczerbki związane z chirurgią plastyczną. Wysokość składki zwykle jest uzależniona od posiadanej specjalizacji. Minimalne, gwarancyjne sumy ubezpieczenia OC są określone we wspomnianym wyżej rozporządzeniu. Wynoszą (w przeliczeniu) od 25 tysięcy euro do nawet 100 tysięcy euro. Przy czym najwyższa suma dotyczy anestezjologów, chirurgów, czy ginekologów.

Dodatkowe ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC lekarzy zostało niejako wymuszone ustawą, ale mogą oni wykupić dodatkową, dobrowolną ochronę. Może ona obejmować szkody związane z:

  • uszkodzeniem mienia pacjenta,
  • naruszeniem jego praw,
  • świadczeniem pomocy medycznej poza granicami kraju,
  • zakażeniem HIV i WZW.

Wprowadzone regulacje prawne są  korzystne dla pacjentów, w razie ewentualnych błędów medycznych mogą uzyskać wysokie sumy odszkodowania, ponadto zwiększy się możliwość ich wyegzekwowania. Świadczenie bowiem wypłaca ubezpieczyciel a nie lekarz, czy jego pracodawca.

Medical obraz autorstwa jcomp - www.freepik.com